Neprehliadnite:

Kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl

Plánujete zvýšiť kvalitu vzdelávania vo vašej autoškole? Chcete kráčať s digitálnou dobou? Chcete naštartovať seba, prípadne svojich inštruktorov a ich žiakov? A  zároveň im poskytnúť digitálne obsahy v učebniach a zároveň do mobilov a tabletov? Zavolajte nás k sebe!

Využite naše odborné vysokoškolské znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti v oblastiach andragogiky (vzdelávanie dospelých), lektorských a inštruktorských znalostí, digitálnych technológií, dizajnu a multimédií. Pre inštruktorov autoškôl ponúkame vzdelávací program MODERNÝ INŠRUKTOR, ktorý obsahuje tieto kurzy a školenia, z ktorých vám vystaviame vzdelávací program presne na mieru, podľa vašich potrieb:

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A POČÍTAČE PRE INŠTRUKTORA:

 • Základy práce s počítačom a IT technológiami
 • Prostriedky digitálnej komunikácie
 • Základy práce s MS Office – Word, Excel, PowerPoint

OSOBNÝ ROZVOJ INŠTRUKTORA A SEBAVZDELÁVANIE:

 • Motivácia inštruktorov v svojmu povolaniu a sebavzdelávaniu
 • Nové výzvy vo vzdelávaní v dnešnej digitálnej ére – súčasnosť a vývoj
 • Ako porozumieť súčasným mladým ľuďom – kto sú, akí sú a ako si ich získať

KURZ LEKTORSKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE INŠTRUKTORA:

 • Lektorské zručnosti – zásady a špecifiká vzdelávania dospelých, príprava na vzdelávanie (vzdelávacie podklady, organizačné aspekty, prostredie, osobná príprava)
 • Lektorské zručnosti – komunikačné a sociálne kompetencie
 • Lektorské zručnosti –  metódy vzdelávania
 • Praktický nácvik a implementácia do inštruktorskej praxe

ŠPECIALIZAČNÉ ŠKOLENIA K ONLINE UČEBNI EAUTOŠKOLA SK

 • Základné prezentačné školenie – téma: Možnosti online učebne eAUTOŠKOLA SK a ich využitie v praxi (bezplatne pre všetkých – online aj osobne)
 • Podrobný kurz Práca s online učebňou eAUTOŠKOLA SK – možnosti, výhody, praktické použitie, kombinovanie dištančného a prezenčného využitia, tipy a triky, ako ušetriť čas a maximálne efektivizovať vzdelávanie (bezplatne pre členov SKIA a držiteľov akejkoľvek licencie EAUTOŠKOLY SK))

Zostavte si z ponúkaných kurzov a školení vlastný program na mieru. V prípade záujmu nás kontaktujte – pomôžeme, poradíme. Kurzy a školenia organizujeme v našej učebni alebo prídeme a zrealizujeme v mieste vášho pôsobenia kdekoľvek na SR, podľa dohody. Súčasťou štúdia sú aj obsahy v online učebni: 12| PREDMET: (LEK) Lektorské kurzy pre inštruktorov autoškôl

Jaroslav Verlík
lektor, inštruktor, produktový manažér
eAUTOŠKOLA SK

tel. 0948 203 003
mail: info@autoskolak.sk, info@eautoskola.sk
weby: www.autoskolak.sk, www.eautoskola.sk