Novela č. 385/2015 prináša niektoré zmeny v zákone 93/2005 od 1.1.2016

Predmetom odbornej diskusie a čiastočne aj verejného záujmu boli v tomto roku zmeny vo fungovaní autoškôl, do ktorých sa zavádzajú niektoré novinky, ako sú napríklad autorizované cvičisko, schválený trenažér, povinnosť mať zriadenú stálu pevnú prevádzku so zamestnancom a mnohé ďalšie. S účinnosťou od 1.1.2016 boli mnohé oficiálne zapracované novelou 385/2015 do zkona 93/2005 do legislatívy a tak si ich môžete stiahnúť vo formáte PDF v linku nižšie. Zmeny s účinnosťou od 1.1.2016 sú v dokumente zvýraznené červenou farbou, čo vám pomôže rýchlejšie sa oboznámiť s novinkami. Povinnosť implementovať všetky zmeny do svojej praxe máte k septembru 2016.

> Rekodifikované znenie zákona č. 93/2005 Z. z. s poslednou novelou č. 387/2015 Z. z. (účinnosť od 1.1.2016)

Jednotlivé ustanovenia novely budeme postupne prinášať v jednotlivých článkoch v rámci sekcie Legislatívne novinky 2016.

Pridať komentár