Ako prví na Slovensku pre vás pripravujeme pokročilý typ licencie – Riadené vzdelávanie

Práve v tejto chvíli vám radi odpovieme na otázku, prečo sa obsahy eAUTOŠKOLY SK načítavajú ako samostatné aplikácie a nebežia priamo z prostredia webových stránok – je tomu tak preto, že všetkých aktuálne 168 aplikácii sú nielen obyčajnými webovými súbormi, ale fungujú ako digitálne vzdelávacie balíčky, ktoré dokážu zaznamenávať ľubovoľné aktivity a počínanie si prihlásených študentov, ktorí si ich pozerajú – kde klikli, ako dlho sa učili, aké skóre dosiahli v testoch, kedy sa opäť vrátili atď. atď. Všetky tieto údaje dokážu balíčky zbierať a odosielajú ich na spracovanie do vzdelávacieho systému, odkiaľ si ich každý inštruktor vie kedykoľvek prezrieť, vytlačiť, archivovať a podobne.

Samozrejme, nezačíname s týmto od nuly – táto funkcionalita je po celý čas predbudovaná v rámci existujúcej online učebne, potrebujeme ju iba prebudiť, oživiť a naladiť do ostrej prevádzky. Otvoríme tak celú plejádu nových možností pre tých z vás, ktorí to myslia s modernizáciou a digitalizáciou vzdelávania vo svojej autoškole naozaj vážne. Zatiaľ čo naši elearningoví vývojári neustále priebežne vylepšujú existujúce obsahy alebo vyvíjajú nové aplikácie, weboví programátori už pripravujú útroby online učebne na túto novú skvelú možnosť – aby sme vám ako prví na Slovensku pripravili nový typ pokročilej licencie – Riadené vzdelávanie.

Pri tejto licencii vaši žiaci obdržia každý z nich samostatný prístup s menom a heslom. Zadáte im napríklad úlohy na štúdium,testy, alebo pozrieť videá, vypočuť audiovýklady, stanovíte termíny atď. V online prostredí zároveň vždy nájdu nástenku s rozvrhmi, osnovami, termíny a oznamy. Otvoríte im súkromné diskusné fórum, úložisko na zdieľanie súborov a priebežne kontrolujete, či všetky úlohy absolvovali úspešne a kompletne. Toto všetko môžu robiť v učebni v autoškole na počítačoch alebo tabletoch a následne témy rozkonzultujete spoločne na projektore. Prípadne zadávate predvzdelávacie alebo povzdelávacie úlohy žiakom aj na doma. Prípravu na záverečné skúšky nevynímajúc -:)

Samozrejme, neľakajte sa, ak nie ste počítačový ,,superodborník“. Nemusíte ním vôbec byť! Rátame s tým, že k vám vycestujeme na školenie, v rámci ktorého bezplatne zaučíme vás a vašich inštruktorov do práce s online učebňou v režime Riadeného vzdelávania, aby ste maximálne efektivizovali takéto vzdelávanie. Viac info vám prinesieme priebežne.

Jaroslav Verlík

Pridať komentár