V predmete Lektorské zručnosti pre inštruktorov autoškôl doplňujeme obsahy

V predmete 12 (LEK) v našej online učebni eAUTOŠKOLA.sk sa nachádzajú vzdelávacie aplikácie, ktoré slúžia najmä ako podklad pre  štúdium na našich kurzoch lektorských zručností pre inštruktorov autoškôl. V uplynulých dňoch sme aktualizovali a doplnili výukové obsahy, preobliekli aplikácie do modrého ,,šatu” pre zladenie s našim autoškoláckym portálom -:) a doplnili sme množstvo nových obsahov.

K štyrom lektorským aplikáciam v najbližšom období pribudne piata, úplne nová aplikácia, ktorá sa bude venovať najmä konkrétnym lektorským špecifikám pre inštruktorov autoškoly a zároveň aj špecifikám žiakov autoškôl. Inštruktorské povolanie je totiž zvláštnym a o dosť náročnejším druhom lektorskej činnosti vo vzdelávaní dospelých.

Zatiaľ čo prvé štyri lektorské aplikácie pokrývajú všeobecnú tématiku lektorských a komunikačných zručností vo vzdelávaní dospelých, obsahy piatej čerpajú priamo z inštruktorského kurzu.

Jaroslav Verlík

Aktuálnu ponuku lektorské zručnosti pre inštruktorov autoškôl nájdete v našej online učebni tu:

http://www.eautoskola.sk/lms/course/index.php?categoryid=21

Be the first to comment

Leave a Reply