V septembri sme začali s prípravou eAUTOŠKOLA.sk v. 4.0. – pribudol Panel médií

Vážení klienti, začiatkom septembra sa začali prvé práce s prípravou eAUTOŠKOLA.sk verzie 4.0., ktorá sa v rámci ekosystému vývoja softvéru po úvodnej ranej fáze tvorby základných obsahov začína venovať fáze druhej – dopĺňaniu a vylepšovaniu obsahov. A tak v rámci toho dochádza k zásadnému rozšíreniu – v každom predmete, kapitole a dielčej lekcii pribúda nový Panel médií, ktorý bude obsahovať tlačítka na spúšťanie a prehrávanie multimédií – audiovýkladu, obrázku, ilustrácie, animácie, videa a s odkazom na príslušný textový prepis (ebook). Pre každého niečo, pre všetkých všetko -:) Vyberiete si, z čoho sa vám lepšie učí.

Spomínaná raná fáza (tvorba bazálnych obsahov) trvala o dosť dlhšie, než sme predpokladali (tématický záber a komplexnosť učebne je predsa len ohromne široká) a tak tí z vás, ktorí čakali na bohaté multimediálne obsahy ku každej čiastočke učiva, sa konečne dočkajú. V priebehu nasledujúceho polroka by sme mali radi obsahy na tejto úplne novej úrovni a šou sa začne -:) Prvé ukážky toho, čo sa chystá, skúšobne a priebežne nahadzujeme v aplikácii: >> § 1-2: Predmet úpravy a základné pojmy. Testujeme rozhranie, či bude fungovať pre akékoľvek usporiadanie obsahov.

A ešte niečo dôležité – v úvodnom predmete >> ZAĆÍNAME máte nahodený dokument PDF, ktorý vydala SKVZA pod názvom >> Obsahová náplň vyučovacích hodín základného výcviku skupín B1,B – trojhodinové vyučovacie celky. Otvorte alebo stiahnite si toto PDF. Ku každej hodine sme v ňom pridali priame odkazy (modré linky) na príslušné aplikácie a obsahy v našej online učebni. Získate tak extrémne rýchly prístup k obsahom každej danej hodiny.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply