Nové prístupy a trendy vo vzdelávaní a výučbe v digitálnej dobe

Vzdelávanie vo vyspelom svete sa digitalizuje. Rola učiteľa sa posúva do role žiakovho sprievodcu, mentora a kouča. Učiteľ radí, konzultuje a hodnotí aktivity žiaka pri jeho samostatnej práci s digitálnym obsahom. Žiak sa oveľa viac učí samostatne, často mimo oficiálneho vzdelávacieho priestoru a je spoluzodpovedný za výsledky svojho vzdelávania. Dostáva úlohy, zadania a testy a jeho aktivity a hodnotenie sa zaznamenáva v online systéme. V klasickej učebni sa následne stretáva iba na konzultácie, hodnotenia, tímové aktivity a podobne. Ľudia sa musia aj stretávať, to je jasné. Šetria sa tým peniaze, čas, spohodlňuje sa výuka pre obe strany – vzdelávateľa aj vzdelávaných.

V slovenskom autoškoláctve to na prvý pohľad vyzerá, že sa vybralo úplne opačnou cestou – monitoring GPS pre teoretické časti výučby prikoval inštruktorov aj žiakov do učební, do ktorých musia chodiť ako otroci v dobe analógovej. Sedia tam síce zákonom povinne napípaní, ale častokrát iba voľne pohodení, v lepšom prípade prebieha klasická výuka minulej doby – inštruktor robí klasický výklad, číta zo zákonov na projektore alebo z knihy, žiaci sedia a čumia do svojich mobilov. O efektivite takéhoto vzdelávania nemôže byť ani reči.

Dnešné deti sú deťmi digitálnej doby, virtuálnej reality (niektorí tiežinštruktori ich dokonca vnímajú, že sú zdegenerované). Pritom je to len nepochopenie – ich myslenie, vnímanie, spôsoby učenia sa atď., majú úplne iné charakteristiky, než tie klasické schémy fungovania nás a našich predkov. Ich rizikovou oblasťou sú síce sociálne zručnosti (pretože technológie nevyžarujú ľudské teplo zo sociálneho kontaktu) a tiež je u niektorých slabšia schopnosť ,,bezinštruktážneho” myslenia, avšak ich výhodou je – hravosť a zameranie na projekty. Učia ich projektovo myslieť už na základnej škole. Ak im dáte vzdelávacie úlohy a hry, v dobrej projektovej forme a s deadlinom, zvládnu to lepšie než my, čo sme naučení dosť pasívne čakať, že nám niekto niečo dá – sociálne istoty, svetonázor, výklad pri tabuli, vzdelanie ako istotu a podobne,

Aby som sa vrátil späť –  ak ste už prikovaní do učební, zapojte do svojho vzdelávania nové hravé prvky, pretože na klasický výklad reagovať veľmi nebudú. K týmto účelom je skvelý produkt eAutoškola.sk – možno ju používať individuálne, alebo skupinovo. Inštruktor ju môže nasadiť na projektor v učebni, alebo nechať žiakov samostatne pracovať s ňou – žiaci sa môžu učiť aktívnou formou sebavzdelávania, testovať, opakovať. SLEDOVAŤ VIDEÁ (to je dnes fenomén). Môžu sa učiť spoločne v učebni s inštruktorom, alebo aj doma. Opakovať, pripravovať sa na skúšky atď.

Digitálne obsahy odľahčujú aj inštruktora – už sa nemusí sám trápiť pri tabuli pred skupinou znudených účastníkov. Skúste to takto – prídu na hodinu do učebne, dáte im meno a heslo a znavigujete ich, čo sa budú dnes v online učebni učiť. Dáte im  na to čas, prípadne aj testy. Oddychujete. Následne urobíte k témam konzultáciu, praktické otázky, prejdete si nadstavbové témy, spoločná diskusia, nejaké užitočné videá, jedno-dve zábavné a šmitec. Žiadne pasívne posedávanie a čumenie do facebooku! Samozrejme, ak niektorí chýbali, alebo majú iné tempo učenia než ostatní, vedia si tie isté veci pozrieť doma, v mobile, tablete.

Ak vás zaujíma, ako by ste mohli zlepšiť a zatraktívniť vzdelávanie a zároveň si uľahčiť inštruktorský život, kontaktujte ma. Prídem, poradím, vysvetlím, zaučím do eAUTOŠKOLY.sk. Ak by ste chceli chceli svojich inštruktorov komplexne zaškoliť do nových trendov a prístupov vo vzdelávaní, môžme to realizovať v rámci nášho vzdelávacieho kurzu pre inštruktorov autoškôl >> MODERNÝ INŠTRUKTOR.

Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, info@autoskolak.sk

Pridať komentár