Päť dôvodov, prečo navštíviť naše lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov AŠ

Inštruktor autoškoly je špecifický druh vzdelávateľa dospelých (za dospelých sú z hľadiska vzdelávania dnes odborníkmi považované osoby nad 15 rokov). Jeho pôsobiskom nieje len učebňa a lektorovanie v nej (teoretické vzdelávanie), ale aj autocvičisko a premávka (praktický nácvik, inštruktáž). Celé to treba nejako vhodne premiesiť, aby na konci vyšiel (podľa možnosti) čo najviac pripravený človek na cesty.

Ako na to? Tak to nie je vôbec jednoduché, ak to myslíte so vzdelávaním vážne. Skrátka – ak chcete vzdelávať, musíte sa vzdelávať. Bez sebavzdelávania totiž síce môžete byť zamestnaní ako inštruktori, ale potom sa môže stať, že vaše hodiny sú skôr iba voľne a neefektívne bežiacim časom, ktorý zaznamenáva GPS systém, než funkčným a zo vzdelávacieho hľadiska hodnotným stretnutím žiakov a ich inštruktora.

Ak na ktorúkoľvek otázku odpoviete áno, mali by ste sa zamyslieť, či by nebolo vhodné trochu sa pohnúť z miesta a ísť na školenie:

  • Mám chaos v tom, čo je to učebná osnova, učebný plán, učebná jednotka a didaktická zásada.
  • Niektorých svojich žiakov považujem za degenerovaných. Rozprávajú sa cez mobily. Zúrim.
  • Pocity, vnemy, predstavy, schopnosti a pozornosť mi nedávajú spoločný súvis.
  • Interferencia je náuka o marketingovej propagande v medzinárodnom obchode.
  • Už som starý na prácu s počítačom a elearning  je niečo, čo nikdy nepochopím a neovládnem.

Aktuálnu ponuku kurzov a školení, ktorú budeme neustále ďalej rozširovať, nájdete tu:https://www.autoskolak.sk/kurzy-skolenia-seminare/

Jaroslav Verlík

Pridať komentár