OZNAM | Prehľad nových obsahov a noviniek v našej online učebni – január 2018

Vážení klienti a autoškoláci, radi by sme vás krátko informovali o niektorých novinkách ale aj úplne nových obsahoch na našom portáli eAutoškola.sk a v online učebni:

Školenia vodičov referentských vozidiel

Ak vo vašej autoškole alebo školiacom stredisku poriadate zákonne povinné školenia pre vodičov tzv. referentských vozidiel, pripravili sme pre vás samostatný 10 PREDMET: Školenia vodičov referentských vozidiel. Nájdete tam vybrané a zostavené témy s akcentom na bezpečnosť pri obsluhe, údržbe a vedení osobných vozidiel. Zároveň predmet obsahuje aj témy základov BOZP podľa zákona 124/2006 a vyhlášky 208/1991 k bezpečnostným prestávkam. Vytvoríme vám v našej online učebni triedu, do ktorej môžete prihlasovať svojich žiakov a vzdelávať podľa svojich predstáv. Výstupom je úspešne absolvovaný test s výsledkovou listinou, ktorý je podkladom pre vydanie osvedčenia každému účastníkovi. Produktová stránka predmetu: http://www.eautoskola.sk/lms/course/index.php?categoryid=25

OTÁZKY A ODPOVEDE pre prevádzkovateľov TAXI

Pred niekoľkými dňami sme sprístupnili sfinalizované kompletné OTÁZKY A ODPOVEDE k príprave na skúšku odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Spolu 212 otázok a vypracovaných odpovedí + prípadové štúdie, poskytujú kompletný podklad k predmetom Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh a Bezpečnosť na cestách. Nájdete ich v samostatnom predmete našej online učebne: 10| PREDMET: (PCD TAXI) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Spolu s obsahmi pre odbornú spôsobilosť vodičov vozidiel taxislužby v predmete  9| PREDMET: (TAX) Odborná spôsobilosť vodičov v taxislužbe (56/2012, 124/2012) + TESTY  tak máme ako jediní na Slovensku naozaj kompletné a úplné obsahy pre vodičov a a prevádzkovateľov v taxislužbe. Produktová stránka predmetu: vodiči taxi: http://www.eautoskola.sk/lms/course/index.php?categoryid=16 prevádzkovatelia taxi: http://www.eautoskola.sk/lms/course/index.php?categoryid=24

CVIČNÉ TEST PRE INŠTRUKTOROV AŠ:

Dnešným dňom sme plne sprevádzkovali nové cvičné testy s oficiálnymi otázkami pre žiadateľov o inštruktorské preukazy k výcviku ľubovoľných skupín žiadateľov o VO (vhodné aj pre doškoľovacie aktivity inštruktorov). Nájdete ich v našej online učebni eAutoškola.sk v tomto predmete: 13| PREDMET: (LEK) Lektorské kurzy pre inštruktorov autoškôl, Cvičné testy k inštruktorským skúškam. Spolu viac ako 350 spracovaných otázok sú súčasťou záverečných testov a to z predmetov: Pedagogika a Didaktika, Psychológia, Zásady bezpečnej jazdy a Teória vedenia vozidla, Konštrukcia a údržba vozidla a Rétorika. Produktová stránka predmetu: http://www.eautoskola.sk/lms/course/index.php?categoryid=21

PRAKTICKÉ VIDEONÁVODY

Keďže v uplynulom období došlo k rapídnemu nárastu počtu klientov v online učebni eAutoškola.sk, pre všetkých nových aj budúcich klientov sme pripravili sériu videonávodov k prihláseniu a používaniu online učebne eAutoškola.sk. Nájdete ich voľne dostupné v sekcii Licencie a prístupy v hlavnom menu portálu eAutoškola.sk, alebo kliknite tu: http://www.eautoskola.sk/?page_id=5350

Veríme, že vás nové možnosti eAutoškoly.sk potešia a prispejú k rozšíreniu a spohodlneniu vašich vzdelávacích aktivít, nech už vzdelávate ktorékoľvek oblasti v autoškoláctve a u vodičov z povolania.

Tím eAutoškola.sk a Autoškolák.sk

Pridať komentár

vaša emailová adresa nebude zverejnená.