PSYCHOLÓGIA VZDELÁVANIA | Čo a ako kvalitne si zapamätávajú vaši žiaci?

S istou nadsázkou by sme mohli povedať, že človek je rozsiahla a veľmi mnohovrstevnatá nervová sústava, ktorej hlavnými úlohami je neustále udržiavanie vnútornej rovnováhy organizmu a rovnako tak zabezpečovaniee neustálej adaptácie organizmu na okolie a podnety z neho. Tie následne vnútorne spracúva formou pocitovej skúsenosti a zapamätávania si situácii.

Toto poznanie o poznávaní je veľmi dôležité aj  pre inštruktorov, ktorí – trochu vedátorsky povedané – cieleným spôsobom vyvíjajú rôzne podnety pre nervové sústavy svojich žiakov na kurzoch. Tieto podnety majú mať edukačný náboj – v teóriach pramenia najmä predstavy a koncepcie (oboznámenie a chápanie), v praktickom výcviku sa k nim pribudovávajú praktické záznamy z opakovaných činností – prvé vodičské skúsenosti, nové alebo zmenené návyky atď..

To spomínané cielené pôsobenie inštruktora na nervové sústavy svojich žiakov má isté zákonitosti a pravidlá, o ktorých by sme mali vedieť čo najviac. Musíme sa naučiť chápať biologickú ale aj psychologickú stránku našich klientov a naučiť sa spôsoby, ako ich ovplyvňovať.

Vedeli ste že priemerne si dokážeme uchovať:

  • 10% toho čo iba čítame,
  • 20% toho čo iba počujeme,
  • 50% vtedy, ak je teoretický poznatok doplnený praktickou ukážkou,
  • až 90% vtedy, ak je teoreticky poznatok doplnený praktickou ukážkou a zároveň sme dostali možnosť si ho overiť v praxi, dospieť k vlastnému poznaniu?

Príďte na naše kurzy lektorských zručností, pedagogiky, psychológie a ich pododborov. Naučte sa a konečne pochopte tie ,,nezmyselné” testové otázky, čo sa od vás vyžadujú v inštruktorských testoch každých 5 rokov )))

Možno si teraz položíte trochu defenzívnu otázku – a načo? Veď všetko to nejako u vás v autoškole alebo školiacom stredisku predsa funguje, tak čože by ste sa pachtili na nejaké lektorské kurzy a tréningy?

Ak u vás všetko funguje dokonale, gratulujem vám. Drvivá väčšina z vás si však kdesi v kútiku duše uvedomuje, že to tak celkom (alebo niekde aj vôbec?) nie je.

Prečo kurzy k už získaným kvalifikáciám? Nuž, ide o to, že prakticky ani neexistuje odborná činnosť v spoločnosti, v ktorej nie je potrebné priebežné odborné preškoľovanie a motivačné tréningy. Tieto výrazne ovplyvňujú kvalitu vašej praxe, o ktorej síce nik nepochybuje, ale nemala by stagnovať v akomsi dlhodobom či nebodaj celoživotnom sebauspokojení. Svet sa totiž v skutočnosti prudko mení,  priatelia )))

Ja osobne chodím na rôzne kurzy a školenia prakticky nonstop. Aj to aj v oblastiach, z ktorých mám vysokoškolské vzdelanie alebo dlhoročnú prax. Vždy sa totiž nájdu nové a ďalšie zaujímavé momenty, ktoré má posunú vpred. Načerpám nové energie, motiváciu a poznatky, aby som svoju prácu robil s radosťou a aby ma uspokojovala. Ako často tento mávate takéto pocity? Myslíte si, že to stojí a padá iba na peniazoch?

Ak sa potrebujete čokoľvek opýtať, neváhajte viac a kontaktujte ma! Je potrebné sa stretávať, učiť sa, vzájomne sa inšpirovať, komunikovať…

Jaroslav Verlik, tel. 0948 203 003, mail: info@autoskolak.sk

Pridať komentár