OZNAM | Do prístupu k predmetu INST sme priradili aj záverečné testy z PCP

Oznamujeme našim klientom – autoškolám a ich inštruktorom – že do predmetu INST, v ktorom sa nachádzajú cvičné testy ku skúškovým témam Pedagogika, Psychológia, Rétorika, Konštrukcia a údržba, Zásady bezpečnej jazdy a Teória vedenia vozidla, sme aktivovali zároveň aj predmet TES: Oficiálne záverečné testy 1 až 60, ktoré obsahujú témy Pravidlá cestnej premávky, Dopravné značky a Križovatky. To všetko za nezmenenú cenu!

Máme za to, že všetky tieto testy v oboch predmetoch vám umožnia ešte ucelenejšie a ešte kvalitnejšie sa pripraviť na inštruktorské skúšky, alebo na skúšky k doškoľovacím kurzom inštruktorov.

Ak potrebujete prístup do všetkých obsahov online učebne – teda sa chcete v našej online učebni aj priamo učiť, nielen testovať – objednajte si niektorú Ročnú licenciu (pre autoškoly a školiace strediská), alebo súkromný osobný prístup v našej Ponuke licencií a prístupov. na partnerskom portáli JVSCD.sk: Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať!
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003
info@autoskolak.sk, www.autoskolak.sk

Pridať komentár