PEDAGOGIKA | Učebné plány, učebné osnovy, tématické plány – čo je vlastne čo?

Príprava inštruktora na hodinu (alebo učebný celok) v učebni by mala pozostávať z osobnej, tématickej a písomnej prípravy. To je však tak trochu teoretický idealizmus. Najmä písomná príprava – teda okomentovanie širších súvislostí k témam, o ktorých chce inštruktor na hodine rozprávať, je niečo, čomu sa asi nevenuje nik. Tématická príprava by však mohla alebo mala vyplývať z učebných osnov a tématických plánov.

Keďže výber a usporiadanie učiva dnes nie je zákonne prikázané (to neplatí pre učebné plány), máme na výber – buď si z týchto základných dokumentov zostavíte vlastnú osnovu hodiny, alebo môžete siahnuť po oficiálne odporúčaných učebných osnovách. Práve tieto osnovy pre vás pripravujeme v našej online učebni a to  tak, že tieto osnovy sú zároveň u nás interaktívne – teda obsahujú odkazy (linky) do online učebne, čím viete okamžite a na mieste otvoriť presne tú aplikáciu eAutoškoly.sk, v ktorej sa dané témy nachádzajú.

VÝUKA PODĽA OFICIÁLNE ODPORÚČANÝCH UČEBNÝCH OSNOV – s linkami priamo do aplikácií eAutoškoly.sk

Môžete si tak vystavať vlastnú hodinu voľným výberom aplikácií z ponuky Predmetov, alebo cez spomínané interaktívne učebné osnovy.

A čo všeobecné znalosti? Mali by ste vedieť rozlišovať, čo je učebný plán, učebná osnova a tématický plán. Tieto dokumenty znejú dosť rovnako, ale nie sú to isté. Na našich kurzoch lektorských zručností sa o týchto témach a aj o tom, ako zapojiť eAutoškolu.sk do svojho vzdelávania a nastaviť nový spôsob výučby teórie (príp. zvýšiť  kvalitu), dozviete viac.

Viac info:

Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail: info@autoskolak.sk
www.autoskolak.sk

Pridať komentár