Prinesie novela o autoškolách kreditné vzdelávanie namiesto doškoľovákov?

V súvislosti s pripravovanými zmenami v zákone č. 93/2005 o autoškolách je jednou z najočakávanejších zmien aj návrh zrušiť doškoľovacie kurzy inštruktorov a namiesto nich zriadiť tzv. kreditné vzdelávanie. V praxi by to mohlo znamenať, že inštruktori by sa namiesto DKI raz za 5 rokov po novvom zúčastňovali raz v roku školenia k niektorej z piatich nosných tém a v priebehu 5 rokov by tak absolvovali všetky (zbierali by kredity bodovým systémom). Ak inštruktor absolvuje všetky, bude sa to považovať, że inštruktorské oprávnenie mu platí naďalej. Ak inštruktor kredity za obdobie nezozbiera, podrobí sa skúške z odbornej spôsobilosti.

Druhým zaujímavým zámerom je zrušenie minimálneho veku k získaniu inštruktoráku, 25 rokov a namiesto neho zaviesť požiadavku aspoň trojročnej praxe vo vedení vozidiel skupín, ku ktorým hodlá získať oprávnenie.

Keďže medzičasom prebehlo stretnutie orgánov, školiacich stredísk a ministerstva k týmto a ďalŝím zmenám, novinky a konkrétne riešenia sa dozvieme zrejme čo nevidieť.

Pridať komentár