VZDELÁVANIE | Vyšla nová edícia učebnice I. Čerešňáka: Aj inštruktor je učiteľ 2018

Prednedávnom vyšlo nové aktualizované vydanie učebnice s odbornými textami z pedagogiky, psychológie a rétoriky pre inštruktorov autoškôl a skúšobných komisárov inštruktorských kurzov a doškoľovacích kurzov inštruktorov. Učebnica obsahuje aktualizované texty a i keď ju väčšina inštruktorov prakticky nikdy nevidela (pričom z testových otázok učebnice sa na IK a DKI skladajú skúšky -:), učebnica obsahuje užitočné informácie z dvoch základných humanitných odborov – pedagogiky a psychológie – ktorých poznanie a aplikovanie do praxe by mohlo výrazne napomôcť zvýšeniu kvality vyučovacích procesov v autoškolách, po ktorej sa už desaťročia volá. Pozdvihnutiu kvality vzdelávania však zákonite musí predchádzať pozdvihnutie kvality vzdelávacích schopností inštruktorov a ich nová úroveň. Nakoniec, hovorí o tom aj samotný názov učebnice – aby sa z ,,obyčajného” inštruktora autoškoly mohol stať skutočný učiteľ s odbornou psychodidaktickou zdatnosťou.

Pre tých z vás, ktorí sa problematike teoretického vyučovania venujú a zaujíma ich, pripravíme výťah zmien v textoch a v prípade potreby zapracujeme zmeny aj do cvičných testov k inštruktorskej skúške, ktoré máme v našej online učebni.

-ver-

Pridať komentár