TECHNOLÓGIE | Ako sa zmení úloha inštruktora v dobe autonómnych vozidiel?

Určite ste už počuli o autonómnych vozidlách. Majú to byť vozidlá, v ktorých úlohu vedenia vozidla už nebude obsluhovať vodič, ale stane sa pasažierom a všetko do svojich rúk preberie elektronika a zložitý systém senzorov, prepočítavajúcich rôzne vzdialenosti a polohy s presnosťou na milimetre. Takým prvotným systémom, ktorý nám do stej miery dokáže prezradiť, o čo pôjde, už istotne poznáte – je to asistent parkovania.

Samozrejme, prechod na autonómne vozidlá nebude skokový ale prebehne postupne. Ak si však utešujúco myslíte, že sa to bude dotýkať až nejakých budúcich generácií, tak sa mýlite – minimálne prechodnú éru poloautonómnych vozidiel už zažijeme aj my. Rovnako ako éru elektromobilov, ktorá prišla oveľa skôr, ako sme predpokladali a v súčasnosti je v ,,pološtádiu” hybridných (zmiešaných pohonov) vozidiel s výhľadom na plne funkčné a schopné elektromobily už na budúci rok (Tesla a najnovšie aj Mercedes)! Ako prvé nahradia elektromobily dízlaky, ktoré sú aktuálne vytláčané na perifériu, zaznamenávajú prepad výroby aj kúpy vozidiel a stávajú sa strašiakom. Možno trochu predčasne, ale naša doba je už taká – veci prichádzajú skôr, než očakávame -:)

Nás zaujíma autoškolácka otázka – ako sa zmení úloha inštruktora autoškoly v ére poloautonómnych a autonómnych vozidiel? Zanikne úloha inštruktora? Zaniknú autoškoly?

Sú to vizionárske otázky, na ktoré dnes nik nemá presnú odpoveď. Avšak domnievame sa, že autoškoly a autoškoláctvo nie je ohrozený druh. Ono totiž, aj autonómne auto bude musieť ktosi naučiť ľudí obsluhovať (už nie priamo ovládať).  Už to však nebudú zaolejované témy konštrukcie, takmer žiadna údržba a ani vedenie vozidla, ale skôr obsluha jeho autonómnych zariadení). To je dosť markantná zmena a témy sa  teda veľmi výrazne preskupia – namiesto tradičných predmetov, spomínaných pred chvíľou prídu do autoškoláctva nové – napríklad výuka predmetov  Technológie, Ovládanie autonómnych zariadení vozidiel, Plánovanie trás… Pre bývalých inštruktorov nastane výrazný posun od inštruktorských zručností k vzdelávacím – okrem tradičných predmetov pedagogiky (vzdelávacie procesy) a psychológie (poznávanie osobnosti a schopností žiaka) to budú aj digitálne zručnosti vo vzdelávaní – systémy správy a riadenia výučby, tvorba alebo doúprava digitálnych vzdelávacích obsahov, evalvácia… Mnohé z toho už vidíme dnes v prvopočiatkoch.

Viem, vydali sme sa na neistú pôdu, ktorá môže vyvolávať pochybnosti a obavy. Avšak tie odznejú tým skôr, čím skôr príjmeme novú víziu – pre inštruktora bude oveľa dôležitejšie než doposiaľ, byť ochotný a otvorený učiť sa nové veci, vzdelávať sa po celý život v odborných oblastiach, ale aj v tom, ako vzdelávať iných a rozvíjať v prvom rade a skôr učiteľské schopnosti, keďže tie inštruktorské do značnej miery zaniknú. Z inštruktora autoškoly sa stane digitálny učiteľ, lektor, sprievodca vzdelávania svojich žiakov, človek znalý technológií a sebamanažér.

Aj naša online učebňa eAutoškola.sk – pre terajší svet plne funkčná učebná pomôcka – bude musieť na tieto zmeny postupne reflektovať. Myslíme na to už dnes. Po tom, čo dokončíme obsahový a technický update na verziu 2019, ktorý začal v októbri a skončí koncom roka 2018, sa v prvom kvartáli 2019 pustíme do implementovania nových obsahov – z technologických noviniek pribudnú aplikácie virtuálnej reality, interaktívne animácie a videá v paneli médií. Pribudnú však aj inovatívne tématické aplikácie – k elektromobilom, autonómnym prvkom a pod. Keďže však zároveň popri autoškoláckych obsahoch vyvíjame aj náš najnovší portál Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave (www.jvscd.sk), výsledným efektom medzi troma portálmi – eAutoškola.sk, JVSCD.sk a Autoškolák.sk – bude vzájomná zdielateľnosť a modularita vzdelávacích obsahov v nebývalo širokom rozmere a zábere (pojmy modulárnosť a kreativita si pamätajte – budú veľmi dôležitou schopnosťou online učebne v budúcich rokoch). Keďže najťažšie, takmer až šialené obdobie prvých fáz, keď sme začínali s obsahmi online učebne od totálnej nuly, už máme za sebou, na ďalšie obdobia sa už veľmi tešíme – ,,otrockú” fázu totiž vymieňame za oveľa príjemnejšiu a kreatívnu fázu dopĺňania a vylepšovania obsahov, odstraňovania chýb a šperkovania funkcionality na základe oveľa užšej komunikácie s klientmi, než doposiaľ.

Samozrejme, trh s učebnými pomôckami je diverzifikovaný a voľný, čo je len a len dobré. Budete si tak môcť vybrať sami a slobodne, s čím chcete učiť a čo poskytnete svojim žiakom. Ako v každej inej oblasti vzdelávania – aj v autoškoláctve sú dnes na nete voľne dostupné rôzne učebné projekty, testové aplikácie či učebnice ale aj komerčné projekty a pomôcky v konkurencii k eAutoškole.sk. A pribudnú ďalšie – svoj projekt k výukovým aktivitám chystá na Slovensku česká Škodovka, a nakoniec, činia sa aj doterajší poskytovatelia. A tak je to fajn.

Jaroslav Verlík

PS: A čo tá autoškolácka škodovečka 100 na obrázku? Nuž, nič konkrétne – iba také premostenie časovej osi v tomto výrazne futuristickom článku -:)

Pridať komentár