LEGISLATÍVA | Najdôležitejšie návrhy zmien pre inštruktorov a autoškoly

Očakávaný návrh novely zákona č. 93/2005 Z.z. sa v tomto období dostal do legislatívneho procesu, v medzirezortnom pripomienkovaní. Materiál je pomerne rozsiahly a preto sme pre vás vytiahli z dokumentov to najdôležitejšie a najzaujímavejšie:

  • Ku koncu decembra 2018 bolo na Slovensku registrovaných 719 autoškôl a 2303 inštruktorov. Keďže v praxi je údajne i napriek tomuto číslu ich reálny nedostatok, počíta sa s nárastom počtu nových inštruktorov a teda vzniká aj nová odborná spôsobilosť skúšobného komisára – podmienky stanoví vyhláška neskôr.
  • Inštruktorský preukaz bude po novom vydávaný na dobu 10 rokov. Vydanie nebude fixované na presný úrad v sídle kraja, vydá ho ktorýkoľvek.
  • Platnosť preukazu si bude musieť obnovovať každý inštruktor návštevou jednodňového školenia raz za dva roky. Témy budú stanovené vykonávacou vyhláškou neskôr. Za 10 rokov tak absolvuje 5 jednodňových školení – počíta sa so sumou cca 100 € / kurz. V konečnom súčte teda inštruktor absolvuje rovnaký rozsah školení za rovnakú úhrnnú cenu ako doposiaľ – nedôjde teda k nárastu nákladov. Doškoľovacie kurzy budú bez záverečnej skúšky.
  • Na úseku kontroly a poctivého dodržiavania výcviku a výučby v autoškolách vznikne možnosť uloženia poriadkovej pokuty, prípadne až odňatie inštruktorského preukazu, či dokonca oprávnenia na prevádzkovanie autoškoly. Priamo do legislatívy budú zanesené nové pojmy pre nekalý výcvik a nepovolené spôsoby.
  • Po novom sa bude môcť inštruktor zamestnať aj formou dohody o pracovnej činnosti a bude môcť pracovať vo viacerých autoškolách, ak ich prevádzkuje jeden prevádzkovateľ.
  • Výcvik na základných a pravidelných kurzoch vodičov KKV v registrovaných školiacich strediskách a autoškolách bude organizovaný a zaznamenávaný obdobne ako vodičské kurzy, v systéme JISCD. Lehota na technickú výbavu a funkčné pripojenie sa do JISCD je do 31.12.2020. Časť výučby, najviac 20% z celkovej teoretickej výučby, budú môcť účastníci absolvovať cez elearning, v súlade s európskou legislatívou 2018/645, o ktorej sme písali na našom portáli JVSCD.sk. Článok je tu: https://www.jvscd.sk/?p=6333

K ďalším podmienkám sa budeme postupne vracať počas legislatívneho procesu. Témy navrhovaných zmien a učebných osnov nájdete v tomto článku: https://www.autoskolak.sk/2019/03/26/novela-zakona-o-autoskolach-prinesie-mnozstvo-zmien-a-noviniek/

Účinnosť zákona je stanovená od 23.5.2020. Možnosť nasadenia elearningu je posunutá až od 1.1.2021.

Jaroslav Verlík

Pridať komentár