DOTAZNÍK| NÁVRH ZLEPŠENIA VYUČOVACIEHO PROCESU NOVÝCH VODIČOV

Priatelia, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, na Slovensku sú agilní a zaujímajúci sa ľudia, ktorí skúmajú kvalitu výučby a výcviku vodičov na vodičských kurzoch a hľadajú otázky a odpovede na ich prípadné zlepšenie.

Ján Beňuš, študent 2. ročníka inžinierskeho stupňa na Žilinskej univerzite v Žiline v odbore Cestná doprava, je jedným z nich. V rámci svojej diplomovej práce spracúva tému „NÁVRH ZLEPŠENIA VYUČOVACIEHO PROCESU NOVÝCH VODIČOV NA ÚZEMÍ SR.” Autor k tejto téme hodlá zozbierať čo najviac informácií od ľudí z praxe formou dotazníka.

Cieľom predloženého dotazníka je získať informácie o kritériách súvisiacich s výcvikom vodičov, resp. skvalitnenie výcviku vodičov na území Slovenskej republiky a pomôcť pri zvýšení bezpečnosti cestnej premávky.

Ak vás tieto témy zaujímajú, vyplňte anonymný dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqWRPI4e-HeJhcBsTr4ooDzL6evQfhRlpskSeiyfQuOP5QpQ/viewform?usp=sf_link

Pridať komentár