MIMORIADNE | Štátny dozor MDV SR plánuje zvýšené kontroly kurzov KKV

Na nedávnom valnom zhromaždení autoškolákov okrem iných výstúpil aj Ing. Juraj Hudec – vedúci štátneho dozoru a dohľadu MDV SR. Pomerne kriticky hodnotil stav na úseku vykonávania KKV s tým, že sa očakáva zvýšenie úrovne a kvality tejto prípravy a zároveň aj zvýšenie organizačnej úrovne týchto kurzov. Upozornil na skutočnosť, že štátny odborný dozor zvýši úroveň a rozsah kontroly vykonávania KKV.

Kvalita výcviku na kurzoch KKV je predmetom kritiky už dlhodobo a aj v tejto oblasti výcviku v autoškolách (školiacich strediskách) sa plánujú zmeny – počnúc úpravou osnov, cez zavedenia GPS a integrácie do systému JISCD. Dobrou správou je, že aj my vieme v tejto veci napomôcť:

Online učebňa eAutoškola.sk v súčasnosti ako jediná na Slovensku ponúka kompletne spracované výukové obsahy, v súlade s platnými legislatívnymi cieľmi, ktoré má každý realizovaný kurz KKV dosahovať. Získajte online učebnú pomôcku, dostupnú kdekoľvek a kedykoľvek, na jedno meno a heslo, pre všetkých účastníkov aj lektorov vášho školiaceho strediska.

NOVINKA: V rámci predmetu KKV našej online učebne eAutoškola.sk aktuálne pracujeme na úplne novej doplnkovej interaktívnej aplikácii k sociálnej legislatíve, ktorá obsahuje množstvo praktických situačných príkladov z oblastí plánovania a rozvrhovania pracovného času v cestnej doprave, v súlade so zákonom SR č. 462/2007 a nariadenia ES č. 561/2006. 

Pridať komentár