AUTOVINY SK | Povinné zipsovanie už aj bez značky! Zmeny stručne a prehľadne

Ako už istotne viete, vláda SR návrh na novelu cestného zákona. A tak nás čakajú niektoré dôležité zmeny, ktoré sa týkajú motoristov a cyklistov.

Motoristi všeobecne

• Striedavé radenie („zipsovanie“) sa bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

• Zakázané bude aj držanie telefónu a akéhokoľvek audiovizuálneho zariadenia, napr. kamery. Telefonovať bude možné výlučne so systémom handsfree.

• Navrhuje sa rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov).

• Parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou.

• Polícia bude vedieť o každom novom parkovacom preukaze ŤZP.

• Zavedie sa odlišná tabuľka s evidenčným číslom pre elektromobily a hybridné elektrické vozidlá (zmenou vyhlášky č. 9/2009 Z. z. sa odlišnosť určí farebne – zeleným podkladom), čo vyplynulo z vládou schváleného Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR.

• Obecná polícia dostane viac práv, aby mohla prejednávať v súčasnosti stanovený okruh porušení bez ohľadu na to, či k tomu istému porušeniu došlo nerešpektovaním dopravného značenia alebo nerešpektovaním priamo zákona (napr. zákaz otáčania alebo vjazdu dnes môže obecná polícia prejednávať ak zákaz vyplýva zo značky, ale nemôže, ak je to zakázané priamo zákonom).

• Vodičské oprávnenie skupiny C a CE bude možné udeliť v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE bude možné udeliť v 21 rokoch (oproti 24 rokom).

• Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe. Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.

• Navrhuje sa, aby bolo možné dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.

Cyklisti

• Novela upresňuje povolenie jazdy s 0,5 promile alkoholu tak, aby cyklisti mohli jazdiť s daným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce. To isté bude platiť aj pre osoby pohybujúce sa na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom.

• Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prilieb a a nosenia reflexných prvkov mimo obce. Povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná.

článok dočítate tu: https://www.autoviny.sk/novinky/119836/povinne-zipsovanie-uz-aj-bez-znacky-nove-zmeny-pre-motoristov-cyklistov-a-kolobezkarov-strucne-a-prehladne?fbclid=IwAR2IDWHSSr87am_elaISiQr_q3peDAsMFtZltmHwWaw85-1UAn6cGYs2BK4