OZNAMY | Sprístupnili sme novú výukovú aplikáciu k sociálnej legislatíve

Vážení autoškoláci, oznamujeme vám, že dnešným dňom sme dokončili a sprístupnili sľubovanú úplne novú aplikáciu k nariadeniu ES č. 561/2006 s praktickými príkladmi k sociálnej legislatíve vodičov v cestnej doprave štátov EÚ pod názvom >> NARIADENIE č. 561/2006: SOCIÁLNA LEGISLATÍVA VODIČOV V CESTNEJ DOPRAVE: PRAKTICKÉ PRÍKLADY – Dôležité pojmy v sociálnej legislatíve, Rozvrh času – vedenie vozidla, práca, prestávky, odpočinky, Špecifiká – vlak loď, 2 vodiči, cesta k vozidlu, Výnimky, Opakovanie, Test.

Táto aplikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, náčrtov, grafov, komentárov, výkladov, otázok a odpovedí, spolu s vyhodnocovacím vedomostným testom. Dopĺňa tak existujúce legislatívne výkladové obsahy SR 461/2007, 462/2007 a EP 165/2014 o organizácii pracovného času a záznamových zariadeniach v cestnej doprave, ktoré už v našej online učebni sú.

Aplikáciu sme implementovali jednak do predmetu 3: ZBJ (k výcviku vodičov na vodičských kurzoch skupín a podskupín C,D), ako aj do predmetu 8: KKV (základný a pravidelný výcvik vodičov na kurzoch KKV) a zároveň pribudla aj do predmetu 14: ESLodborným školeniam vodičov z povolania pre dopravné spoločnosti.

V druhej polovici roka 2019 a prvej polovici roka 2020 nás čaká kopec práce s aktualizáciou obsahov k novelám zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, zákona č. 93/2005 o autoškolách a čiastkových novelách zákona č. 280/2006 o kurzoch KKV, či zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Aktualizujeme okamžite, dostupné ihneď!

Ďakujeme za vašu priazeň a zostaňte naďalej s nami v najväčšej a najobsiahlejšej online učebni pre autoškoly, školiace strediská KKV a pre všetkých cestných dopravcov na Slovensku.

Nezabudnite prísť k nám do skupiny a zároveň si nás lajknúť na Facebookových stránkach aby ste získali novinky, komunitnú prostredie a všetky dôležité informácie z autoškoláctva a cestnej dopravy vo svojich statusoch a upozorneniach na FB: