HN ONLINE | O podobe zmien v novele zákona sa ešte stále vedú diskusie

Vodiči si budú zvykať na tvrdšie pokuty za alkohol či mobil, ale aj za nevytvorenie záchranárskej uličky. O zmenách regúl na ceste, plánovaných od januára, sa ešte stále vedú diskusie a spresnenia. Prehľad zaujímavých zmien:

1. Kolobežky
O čo ide: osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa po novom zaradí medzi vodičov nemotorového vozidla, podobne ako osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo na samovyvažovacom vozidle – na segwayi. V súčasnosti totiž patrí medzi chodcov, čo nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a súvisiacimi pravidlami. Pre kolobežku s motorčekom budú platiť pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá. To napríklad znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

2. Cyklisti a alkohol
O čo ide: od roku 2016 môžu cyklisti jazdiť v obci (v zastavanom území) a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Táto klauzula však nebola jasná ani vykonateľná (najmä v súvislosti s pojmom zastavané územie obce). Preto sa navrhuje to upraviť tak, aby mohli cyklisti jazdiť s uvedeným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, teda v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce. To isté bude platiť aj pre pohyb na segwayi a na kolobežke s motorčekom. Navrhovaná sankcia: pokuta od 150 do 800 eur, v blokovom konaní do 650 eur.

3. Mobil za volantom
O čo ide: Zákaz používať telefónny prístroj okrem telefonovania s hands free sa upravuje tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke. Toto pravidlo sa bude okrem telefónu vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Navrhovaná sankcia: za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla sa zvyšuje horná hranica pokuty z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

Ďalšie zmeny nájdete v zdrojovom článku: https://hnonline.sk/expert/1997024-telefon-za-volantom-nove-zipsovanie-jazd-ucinnejsie-pokuty-aj-to-prinesie-novy-zakon-o-cestnej-premavke?fbclid=IwAR2l2ahUQKNI5o-EQ-h_ZEn9IRiusVuuMzl6gNBHKqMNXCh9je2Pe4FbOwI