Nový kódex inštruktora, náhrady pre skúšobných komisárov a školenia v roku 2020 iba pre členov

Na októbrovom zasadaní Predstavenstva SKVZA sa prejednávali okrem bodov a tém v samostatných článkoch na našom portáli, aj tieto návrhy:

  • Dozorná rada navrhuje vypracovať nový disciplinárny poriadok a kódex inštruktora. Na toto reagoval pán Vojtech Jurík, že je nutné podľa vyjadrenia JUDr. Huttu, ml. prepracovať všetky dokumenty, ktoré SKVZA potrebuje. Tento návrh bol jednomyseľne schválený.
  • Predseda Dozornej rady SKVZA J. Grešo navrhol, aby skúšobným komisárom boli vyplácané cestovné náhrady, keď budú menovaní na skúšku IK alebo DKI. Tento návrh bol jednomyseľne schválený. Je nutné navýšenie rozpočtu pre rok 2020, nakoľko pre rok 2019 to nebolo v rozpočte schválené. Navrhuje prijať toto vyplácanie cestovných náhrad skúšobným komisárom od 01.01.2020.
  • Zastupujúci predseda predstavenstva SKVZA V. Jurík navrhol, aby sa termíny krajských stretnutí ohľadom pripravovanej novely zákona č. 93/2005 Z. z. odložili na začiatok roka 2020. Tieto stretnutia sa prejednávali už na predchádzajúcom zasadaní a návrh znel, aby sa školenia uskutočnili v krajoch pre všetky autoškoly. Nateraz sa v predstavenstve uzhodli, že tieto školenia prebehnú iba na jednom mieste a iba pre členov SKVZA. Účasť bude zastúpená aj zástupcami MDV SR, ODP PPZ, Tempest, a.s.