Z orgánov SKVZA abdikoval člen predstavenstva R. Konečný a členka disciplinárky K Bielovičová

Ako sme už na našom portáli informovali, prednedávnom prebehla v rôznych autoškolách ministerská kontrola za účasti NAKA, ktorá kontrolovala dodržiavanie výučby teórie v náhodne vybraných autoškolách. Výsledky kontroly dopadli katastrofálne. Viac o tom píšeme tu.

Predseda Dozornej rady SKVZA J. Grešo preto zvolal disciplinárnu komisiu. Z autoškôl, ktoré podliehali kontrole, boli ich zástupcovia aj členmi predstavenstva a disciplinárnej komisie. Abdikáciu z disciplinárnej komisie podala pani Katarína Bielovičová, ktorá písomne oznámila ukončenie svojho pôsobenia v Autoškole 1, s. r. o .. Na miesto pani Bielovičovej bolo navrhnuté na dnešnom zasadaní kooptovanie nového člena pána Petra Kramára z autoškoly Perfect company, s. r. o. so sídlom v Pezinku, aby bol za BA kraj ako paní Bielovičová. Tento člen nebol jednomyseľne schválený predstavenstvom a kooptovanie nie je nutné z dôvodu, že disciplinárna komisia je uznášaniaschopná. Kooptovaním nového člena sa bude predstavenstvo zaoberať na ďalšom svojom zasadaní. Predstavenstvo SKVZA informovalo, že v podobnej súvislosti podal  abdikáciu aj Róbert Konečný, člen predstavenstva SKVZA.