VZDELÁVANIE | Slovenské autoškoly získajú novú interaktívnu učebnú pomôcku ,,Učme sa prežiť”.

Na ostatnom zasadaní predstavenstva SKVZA bol schválený  nákup novej českej interaktívnej učebnej pomôcky pre výučbu a výcvik vodičov motocyklov pod názvom Učme se přežít. Ako už napovedá sám názov, učebná pomôcka má priniesť zvýšenie úrpvne výučby budúcich motocyklistov v autoškolách. Konverzia českej pomôcky do slovenčiny a prispôsobenie našej legislatíve bude stáť 5 tisíc €, ročná licencia pre približne 600 slovenských autoškôl potom 12€/autoškola, teda 7200 €. O praktickom aspekte tejto aktivity sme sa zatiaľ nedozvedeli nič.

Ak vás zaujíma česká verzia Učme se přežít, mrknite na stránku www.ucmeseprezit.cz.