KRÁTKE OZNAMY | Novým predsedom P SKVZA je Ing. J. Rohaľ, testovanie sa odkladá

Zo záverov mimoriadneho valného zhromaždenia s bodom programu voľby predsedu PSKVZA vyplynulo, že novým predsedom sa stal Ing. Jaroslav Rohaľ.

Zo sprievodného školenia zasa vzišla informácia, že plánované elektronické testovanie žiakov vodičských kurzov sa kvôli nedostatočnej pripravenosti posúva z termínu 1.4.2020 na 1.9.2020.