AKTUÁLNE | Boli schválené témy kreditného vzdelávania inštruktorov do roku 2022

Na februárovom zasadaní predstavenstva SKVZA boli navrhnuté a jednomyseľne schválené témy kreditového vzdelávania na doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, ktoré, ako vieme, budú prebiehať za nových podmienok podľa novely zákona č. 93/2005 o autoškolách s účinnosťou od 23.5.2020.Podľa P SKVZA sa teda v období od júna 2020 do mája 2022 inštruktori budú školiť v týchto témach:

1.  JISCD aplikácie – lektori: Ing. Martin Onuška, Vojtech Jurík, lozef l.itavec. Stanislav Molnár, Mgr. Slavomír Tomko, Miroslav Motýľ, PhDr. Matúš Kocián, Ing. Dionýz Solár,
2. Nová legislatíva (93/2005, 8/2009, 9/2009, 45/2005, 280/2006) – lektori: Matin Miškovský, Ing. Marek Fajčík, Mgr. Vladimír Šandala, Ing. Marcel Frančák,
3. Motocykel – zásady bezpečnej jazdy- lektori: Michal Jariabka, Mgr. Slavomír Tomko, Ing. Dionýz Solár.

Zároveň ku školeniam boli schválené aj požiadavky na školiace strediská SKVZA. O praktických podmienkach a termínoch pre inštruktorov sme písali v tomto článku: https://www.autoskolak.sk/2020/01/24/dki-informacie-k-doskolovacim-kurzom-instruktorov-od-roku-2020/

-ver-