OZNAM | Uzatvorenie autoškôl a školiacich stredísk v dôsledku korony

Vláda Slovenskej republiky dňa 15.3.2020 na mimoriadnom zasadnutí schválila Uznesenie vlády Slovenskej republiky č 113/2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, kde bola uložená povinnosť hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií od 16. marca 2020.

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/uzatvorenie-vsetkych-maloobchodnych-prevadzok-a-vsetkych-prevadzok-poskytujucich-sluzby?fbclid=IwAR23PBEdZY98QfFsdYgz0GRBmF8NJTSBb0Npq2kz27MmYqBKAWoFN8NeTRU