Autoškoly a školiace strediská KKV môžu od 6..5. opäť pracovať – tu sú podmienky:

Nariadením ÚVZRS zo dňa 5.5.2020 sa umožňuje opätovné otvorenie ďalšej skupiny prevádzok a poskytovateľov služby v tzv. 2 a 3 etape spoločne. Podľa oficiálneho dokumentu, zverejneného dňa 5.5.2020 v neskorých večerných hodinách, prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

– výučbu vykonávať dištančnou formou,
– vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
– praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účastijedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
– po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
– medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Ďalšie konkrétnejšie vysvetlenie jednotlivých podmienok opatrenia prinesieme, len čo budú známe.

Jaroslav Verlík