OZNAM | Riadené a sledované plnenie náhradzovanej výučby teórie vašimi žiakmi

Kolegovia, v súvislosti s novou možnosťou náhrady výučby 50% od 23.6.2020 teórie sme pre našich klientov pripravili skvelú novinku – vaše existujúce ročné licencie eAutoškoly na požiadanie konvertujeme na učiteľské kontá, ku ktorým vám dodatočne vytvoríme primeraný počet žiackych kont, v ktorých si môžu vaši žiaci nahrádzať teórie riadeným a sledovaným spôsobom – z učiteľského konta teda budete mať možnosť overiť si a sledovať priamo v systéme, či žiaci absolvovali všetko, čo mali. Zo systému si viete vygenerovať tabuľkové prehľady a mať v ruke podklad o absolvovaní výučby každého žiaka. A až následne ich pošlete do JISCD aby absolvovali kontrolné otázky.
Aby sme maximálne zjednodušili spravovanie takejto náhradnej výučby, žiacke kontá vašej autoškoly vytvoríme na univerzálne názvy, platné po celý rok. Budete ich môcť ľubovoľne priradzovať a odoberať rôznym žiakom podľa potreby. Postačí, ak si budete viesť jednoduchý prehľad, ktoré konto ste práve poskytli ktorému žiakovi, Cena žiackeho konta je 4 € na celý rok, bez obmedzenia počtu používateľov (žiakov), ktorým ho počas daného roka priradíte. Minimálny počet kont je 10. Počet kont si objednávajte podľa odhadu, koľkí žiaci vašej autoškoly budú v reálnom čase naraz nahrádzať.
Ak si neželáte zmeny vašej licencie ani žiacke kontá, nemusíte nič robiť. Všetko pre vás naďalej beží ako doposiaľ.
Viac info: tel. 0948 203 003, info@autoskolak.sk