ONLINE UČEBŃA | Novinky a aktualizácie v online učebni za mesiac jún 2020

V uplynulom mesiaci došlo v našej online učebni eAutoškola.sk k viacerým významným novinkám a aktualizáciám. Prinášame vám ich krátky prehľad:

24.06.2020 – V predmete OSN Osnovy sme začali zapracovávať nové rozvrhy hodín s obsahovou náplňou pre jednotlivé skupiny žiadateľov o vodičské oprávnenia.


19.06.2020 – v predmete ESPRAVODAJ.sk sme umiestnili prednášky o aktuálnych legislatívnych zmenách v zákonoch č. 8/2009, 93/2005 a 280/2006 Z.z., ktoré odzneli na konferencii Agroinštitút Nitra 18.06.2020.


11.06.2020 – v predmete TEST sme v testoch č. 1 až 35 vo verzii 2020 dopracovali nepovinnú možnosť zapísať do testov meno účastníka, čo umožní vygenerovať výsledkový report na konkrétne meno. Zároveň v predmete pribudol ebook s tlačovými verziami testov 2020 + vyhodnocovacie tabuľky


05.06.2020 – v predmete PCP sme aktualizovali ustanovenia podľa vyhlášky č. 30/2020 v aplikáciách k zákonu č. 8/ 2009 – ide o témy: Pokyny policajta, Označenie spojnice pri vlečení, Označenie prečnievajúceho nákladu (nahrádzajú pôvodné znenia pojmov podľa vyhlášky č. 9/2009)

Všetky zmeny a aktualizácie v online učebni nájdete vždy na tomto linku: https://www.eautoskola.sk/dolezite-aktualizacie-ucebne/