OZNAM| Aktualizácia online učebne – Nariadenie č.561/2006 novým Nariadením č. 1054/2020

Kolegovia, ktorí učíte KKV a máte naše licencie M+V+KKV alebo KKV – od dnes máte v online učebni aktualizovanú aplikáciu s Nariadením č. 561/2006 (sociálna legislatíva, práca vodičov a osádok), novým Nariadením č. 1054/2020, ktoré začalo platiť dňom 20.08.2020. Je tam celkom dosť zmien, súhrnný prehľad zmien je v predmete eSPRAVODAJ.sk.