OZNAM | Prechádzame na novú generáciu digitálneho vzdelávania

Vážení autoškoláci! Udalosti posledných týždňov nám jasne ukazujú, že dištančné zložky vzdelávania a online vzdelávanie naživo s učiteľom sa stanú trvalou súčasťou našich vzdelávacích procesov. Prinesie nám to požiadavky na naše digitálne zručnosti a vedomosti o tom, ako účinne a efektívne digitálne vzdelávať, čo si bude vyžadovať istú námahu. Na druhej strane, odmenou nám bude výrazné uľahčenie vzdelávania, pri ktorom zapojíme našich žiakov na vodičských kurzoch a kurzoch KKV do aktívneho vzdelávacieho procesu, čím sa prenesie mnoho námahy vydávanej v doposiaľ osobne učebniach, v dobrom zmysle na plecia samotných účastníkov. Zapojíme ich tak do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania, teda naďalej budeme čiastočne vykonávať vyučovať sami, ale čiastočne budeme a potrebujeme sledovať a dohliadať na plnenie úloh v dištančných zložkách.

Tento trend pochopili mnohí autoškoláci. Aktuálne čelíme doslova návalu žiadostí o vytváranie žiackych kont k vašim ročným licenciám v eAutoškole.sk. Dokonca je ich toľko, že sme došli na samú hranicu výkonnosti našej doterajšej online učebne, ktorá vlastne na takýto nápor ani pôvodne nebola dizajnovaná. To nás prinútilo k hľadaniu riešenia, ktoré sme aj našli. V súčasnosti sú v plnom prúde rozbehnuté práce na transformáciu a prechod všetkých klientov eAutoškoly.sk do úplne novej online učebne, ktorej výstavba prebieha na doméne Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave – www.jvscd.sk. Prechod do novej generácie online učebne nie je žiadny nový rýchly zámer – plánovali sme tento krok v priebehu roka 2021 tak či tak, avšak aktuálne korona udalosti nás prinútili urobiť tak ešte teraz, ku koncu roka 2020.

Čo nás v novej online učebni čaká? V prvom rade:

  • rýchlejšia a jednoduchšia správa a používanie online učebne učiteľmi autoškôl,
  • vytváranie samostatných tried pre autoškoly a školiace strediská KKV, v ktorých budú učiteľské a žiacke kontá upravované podľa vašich požiadaviek,
  • výborná správa riadenia dištančnej výučby a online výučby
  • prehľadné a podrobné štatistiky, reporty a grafy o študijných aktivitách vašich žiakov v online učebni
  • nová generácia výučbových aplikácií – vzdelávacích balíčkov xAPI (namiesto doterajších SCORM 1.2), ktoré poskytujú omnoho hladšie a rýchlejší beh a používanie výučbových aplikácií

V prvej fáze transformácie prednostne migrujeme výučbové obsahy pre vás, autoškoly a školiace strediská KKV. Túto fázu plánujeme dokončiť do konca októbra 2020. Všetky aplikácie sú aktualizované pre rok 2021. K tomuto dátumu zároveň plne sfunkčníme vaše ročné licencie v novej online učebni a spustíme k nim žiacke kontá, ktoré ste si objednali (alebo plánujete objednať – viac info o žiackych a učiteľských kontách nájdete tu: https://www.eautoskola.sk/ako-efektivne-vyucovat-s-eautoskolou-xiv-cast-ucitelske-a-ziacke-konta-sledovanie-a-zaznamy-distancneho-vzdelavania/).

Prechod každej autoškoly / školiaceho strediska KKV do novej online učebne bude veľmi jednoduchý – stačí ak nám zašlete mailom aktuálne používané heslo a my vám vytvoríme identické konto v novom prostredí, s tým istým heslom. Ak nám ho nezašlete, vygenerujeme vám nové heslo, zašleme ho mailom a zmeníte si ho sami obdobne ako teraz

Pôvodná online učebňa pobeží v aktuálnej a funkčnej podobe minimálne do konca januára 2021. Dovtedy budeme ladiť prevádzku novej online učebne a v prípade technických problémov (ktoré však neočakávame) budete môcť stále používať aj pôvodnú online učebňu.

Veríme, že vám nová online učebňa JVSCD.sk spohodlní používanie výučbových aplikácií, prispeje k zodpovednému a svedomitému dištančnému vzdelávaniu so záznamami žiackych študijných aktivít, ktoré vám v prípade systematických kontrol dodržiavania činností autoškôl a školiacich stredísk KKV, ktoré sa chystajú v roku 2021, poslúžia ako skvelý doklad o vašej práci so žiakmi, aj keď práve nie ste prezenčne v učebni.

Viac info vám kedykoľvek zodpovieme na emaily: info@autoskolak.sk, alebo v odbornej skupine Autoškolák.sk na facebooku.

Jaroslav Verlík