LEGISLATÍVA AŠ | Nové výučbové aplikácie k inštruktorským kurzom

Pokračujeme vo finálnom dokončovaní všetkých výučbových aplikácií v predmete INST pre inštruktorov autoškôl. Najnovšie pribudli v predmete INST našej online učebne tieto obsahy:

  • výučbové aplikácie k základnej legislatíve o autoškolách – zákonu č. 93/2005 Z.z. a vyhláške č. 45/2016 Z.z. k tomuto zákonu.

Viac info a prehľad výučbových aplikácií predmetu INST:
7 | PREDMET: (INST) Odborná príprava žiadateľov na inštruktorské skúšky – JVSCD.sk 2021: NÁSTENKA