OZNAM | Nové podmienky dištančnej výučby od 11.12.2020 + postup

AKTUALIZÁCIA dňa 18.12.2020: Nakoľko nižšie spomínané zmeny neboli zapracované do legislatívy, nižšie spomínané zmeny a podmienky zatiaľ neplatia a naďalej sa držíme podľa platnej legislatívy – par. 8 ods. 8 zákona č. 93/2005 a par. 34a vyhlášky č. 45/2016 v aktuálnom období.

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

d) umožniť v kurzoch výučbu aj dištančnou formou.

Subjekty, ktoré mohli doteraz vykonávať výučbu teórie iba prezenčne, môžu od účinnosti tejto vyhlášky vykonávať teoretickú výučbu aj „dištančne“. Predmetná vyhláška (34/2020 V. v. SR) má stanovenú platnosť od 11.12.2020

Ako má prebiehať dištančná forma?

Dištančná forma výučby teórie vo vodičských kurzoch, inštruktorských kurzoch, doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl a kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (ďalej len „kurzy“), sa podľa opatrení vyplývajúcich z aktuálneho oznamu na stránke Ministerstva  dopravy realizuje len „on-line audio a video prenosom“ medzi inštruktorom/lektorom a účastníkom kurzu. Výučba teórie dištančnou formou sa oznamuje v systéme JISCD vopred, spolu s plánovaním teoretickej výučby pred začatím hodiny s uvedením odkazu na internetovú stránku, kde sa výučba bude vyučovať.

Počas prebiehajúcej výučby teórie realizovanej dištančnou formou je prevádzkovateľ autoškoly/školiaceho strediska/inštruktor/lektor povinný bezplatne sprístupniť dané pripojenie štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na internetovú stránku, cez ktoré má byť realizovaná dištančná forma výučby teórie, a bez umožnenia pripojenia sa štátneho odborného dozoru na práve prebiehajúcu hodinu teórie, nie je možné takúto hodinu vyučovanú dištančnou formou vyznačiť v systéme JISCD a uznať. Podrobný postup na zaznamenávanie distančnej formy výučbu teórie nájdete

Postup, ako vyznačiť online plánované vyučovanie v systéme JISCD:

> Zaznamenávanie dištančnej formy výučby.pdf (mindop.sk)

Dištančná výučba v našej online učebni

Pri výučbe pomocou online učebne eAutoškola.sk používame online ročné licencie pre prístup k výučbovým obsahom (ponuka ročných licencií TU). Túto službu sme pred 2 mesiacmi rozšírili o možnosť zriaďovať k ročnej licencii aj žiacke kontá, ktoré zaznamenávajú priebeh samoštúdia každého žiaka autoškoly individuálne (fungovanie žiackych kont je popísané TU).

Na základe aktuálnych podmienok od 11.12.2020 je zrejmé, že naše ročné licencie aj žiacke kontá môžete naďalej používať pre vaše dištančné aktivity a v prípade potreby (kontroly) sme schopní poskytnúť na základe vašej požiadavky kontrolným orgánom dáta (záznamy) o výučbe a výučbovej činnosti z nášho systému pre dokladovanie, v súlade s par. 16 zákona č. 93/2005 o autoškolách.

Od 11.12.2020 je však potrebné mať aj živé online vyučovanie, ktoré môžu pracovníci kontroly navštíviť priamo počas priebehu. Link na živé vzdelávanie je nutné zverejniť v systéme JISCD (popis vyššie v PDF). Z uvedeného dôvodu sme pre vás na našej stránke online učebne umiestnili banner s linkom na bezplatné a rýchle videokonferencie prostredníctvom služby Google Meet. Táto služba je extrémne jednoduchá a netreba nič inštalovať. Stačí:

  • kliknutím na baner v pravom stĺpci otvoriť stránku Meetu a kliknúť na tlačidlo NOVÉ STRETNUTIE >> Začať okamžitú schôdzku (prípadne si pripravte neskoršie stretko kliknutím na Vytvoriť stretnutie neskôr). Banner vyzerá takto:

  • Po kliknutí sa zobrazí okno stránka Meetu. Následne kliknite na PRIPOJIŤ SA. Zobrazí sa dialógové okno pre skopírovanie linku (kliknite na tlačítko SKOPÍROVAŤ PRIPOJOVACIE ÚDAJE – tento link vkopírujete do systému JISCD))
  • svojich žiakov pozvite na stretko v dolnej časti okna v sekcii PRIDAŤ ĽUDÍ – sem vkopírujte email adresy žiakov
  • v strede okna Meetu si zapnete mikrofón s kamerou (dajú sa aj samostatne vypínať/zapínať),
  • žiaci sa zatiaľ postupne pripoja, potvrdíte ich účasť v okienku,
  • následne, vpravo dole kliknite na tlačítko PREZENTOVAŤ, čím spustíte zdieľanie svojej obrazovky, ktorú uvidia vaši žiaci vo svojich zariadeniach
  • otvoríte si zvolenú výučbovú aplikáciu v našej online učebni eAUTOŠKOLA.sk a môžete z nej začať vyučovať!

To je všetko. V prípade že ste náš klient (ročná licencia), neváhajte nás kontaktovať – poradíme, zaškolíme (v prípade hromadnejšej požiadavky vám zorganizujeme online hodinu spôsobom a systémom, ako to budete robiť vy a zaučíme vás ))))

A ešte niečo:

Reagujeme na najnovšiu možnosť vyučovať distančnou formou aj inštruktorske kurzy aj kurzy KKV. Zhodou okolností už vyše týždňa máme v našej online učebni eAutoskola.sk 2021 v predmete INST nové výučbove aplikácie k Pedagogike, Psychológii a aktuálne legislatívne aplikácie k zákonu 93/2005 a vyhláške 45/2016 a všetky záverečné otázky a odpovede pre všetky predmety. Rovnako tak sú v učebni aj komplet obsahy ku kurzom KKV a všetkým vodičským kurzom. Čiže, nech učíte v autoškole akýkoľvek kurz, využívajte naše hotové aplikácie či už k živým online hodinám alebo k samostatnému štúdiu žiakov v žiackych kontách.

Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail:info@autoskolak.sk