Od 8.2.2021 sa povoľuje vzdelávanie na kurzoch KKV, autoškoly zatiaľ stoja

Dňa 5.2.2021 ministerstvo dopravy vydalo usmernenie k prevádzkovaniu dopravných služieb a výkonu dopravných profesií, podľa ktorého bude za určitých podmienok umožnené vykonávať vzdelávacie podujatia v doprave, vrátane kurzov KKV. Podrobnosti a kompletné znenie usmernenia nájdete tu: