Odborný online magazín AUTOŠKOLÁK SK je nezávislým komunitným a vzdelávacím portálom pre všetkých učiteľov teórií v autoškolách a školiacich strediskách KKV, užitočné informácie tu však nájdu aj inštruktori a prevádzkovatelia autoškôl a školiacich stredísk KKV. Je postavený na dvoch základných pilieroch:

SPRAVODAJSKÁ ČASŤ:

  • aktuality, odborné články o vzdelávaní, informácie k legislatíve,

RIEŠENIA PRE VZDELÁVANIE

  • Online učebňa pre žiakov a inštruktorov autoškôl – prevádzkujeme ucelené multimediálne vzdelávacie riešenie – prvá online učebňa pre autoškoly a vodičov z povolania eAUTOŠKOLA sk – viac na  www.eautoškola.sk
  • Príprava na inštruktorské skúšky – testovanie zo všetkých predpísaných predmetov – viac info a prehľad TU.
  • Lektorské kurzy a školenia v digitálnom veku – určené pre učiteľov teórií v autoškolách a školiacich strediskách KKV. Obsahuje školenia, kurzy a semináre k rozvoju lektorských, počítačových a digitálnych zručností a ich reálneho nasadzovania do ich praxe vo výučbe v autoškolách, vrátane našej online učebne eAUTOŠKOLA sk – viac v sekcii KURZY A ŠKOLENIA PRE UČITEĽOV V AUTOŠKOLÁCH

V prípade záujmu o produkty a služby, nás kedykoľvek kontaktujte:

Jaroslav Verlík,
lektor, inštruktor, produktový manažér
tel.: 0948 203 003,
email: info@autoskolak.sk
weby: www.autoskolak.sk

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál AUTOŠKOLÁK.sk je členom našej komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

  • eDOPRAVCA.sk (odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave),
  • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
  • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
  • eDISPEČING.sk (databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave).

Zároveň vydávame online magazíny:

  • AUTOŠKOLÁK.sk (odborný online magazín pre učiteľov autoškôl a školiacich stredísk KKV),
  • VETERÁNY.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatiach s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).