O nás

Portál AUTOŠKOLÁK SK  je nezávislým komunitným a vzdelávacím portálom pre všetkých inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl a školiacich stredísk KKV.  Je postavený na dvoch základných pilieroch:

SPRAVODAJSKÁ ČASŤ:

 • aktuality, odborné články o vzdelávaní, informácie k legislatíve,

RIEŠENIA PRE VZDELÁVANIE

 • Online učebňa pre žiakov a inštruktorov autoškôl – prevádzkujeme ucelené multimediálne vzdelávacie riešenie – prvá online učebňa pre autoškoly a vodičov z povolania eAUTOŠKOLA SK – viac na  www.eautoškola.sk
 • Príprava na inštruktorské skúšky a skúšky po doškoľovacích kurzov inštruktorov – testovanie zo všetkých predpísaných predmetov samoštúdiom – viac info a prehľad TU.
 • Lektorské kurzy a školenia v digitálnom veku – určené pre inštruktorov autoškôl. Obsahuje školenia, kurzy a semináre k rozvoju lektorských, počítačových a digitálnych zručností a ich reálneho nasadzovania do ich praxe vo výučbe v autoškolách, vrátane našej online učebne eAUTOŠKOLA SK – viac v sekcii KURZY A ŠKOLENIA PRE INŠTRUKTOROV

V prípade záujmu o produkty a služby, prípadne o akúkoľvek formu spolupráce, nás kedykoľvek kontaktujte:

Jaroslav Verlík,
lektor, inštruktor, produktový manažér
tel.: 0948 203 003,
email: info@autoskolak.sk
weby: www. autoskolak.sk

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál Autoškolák.sk je členom našej komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborné školenia pre vedúcich dopravy a cestných dopravcov),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eDISPEČING.sk (databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave).

Zároveň vydávame online magazíny:

 • eSPRAVODAJ.sk (legislatívny a informačný sumár zo sveta cestnej dopravy),
 • AUTOŠKOLÁK.sk (profesný portál pre inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl),
 • VETERÁNY.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatiach s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).