Pre všetky autoškoly ponúkame možnosti využitia služieb nášho digitálneho štúdia a tlačiarenských služieb.

  • Grafické návrhy a spracovanie ľubovoľných produktov pre reklamné, propagačné účely a bežný chod autoškoly – letáky, firemné tlačoviny, inzercie, reklamné a propagačné produkty, publikácie, brožúry, knihy, časopisy, noviny
  • Potlače a polepy automobilov
  • Tvorba, aktualizácia a údržba webstránok – navrhneme a zrealizujeme kompletné webové prezentácie vašej autoškoly. Moderný vzhľad, responzívny dizajn. Súčasťou služby je údržba a aktualizácia webstránok podľa vašich požiadaviek,
  • Špeciálne grafické práce – napríklad návrh a diigitalizácia tlačovín a logotypov, vývoj elektronických formulárov PDF, renovácie a úpravy fotografií a ďalšie produkty